تصویر قوانین و مقررات

اطلاعات فرم را به صورت دقیق تکمیل نموده و بر روی درخواست فروشندگی کلیک نمائید.

در قسمت توضیح مختصر، حتماً به کالا یا خدماتی که با تخفیف شگفت انگیز می توانید ارائه دهید اشاره کرده و حداکثر تخفیف ممکن را بفرمائید.

درخواست فروشندگی شما با توجه به میزان شگفت انگیز و واقعی بودن تخفیف در اسرع وقت بررسی خواهد شد.

توجه: افزایش کاذب قیمت و تخفیف غیر واقعی تأیید نخواهد شد.